Šta je webhosting već smo objasnili. Naravno, kao i kod odabira niše i domena tako i