Ako imate pitanje…

Ako imate neko pitanje koje nije pokriveno člancima, slodobno postavite komentar na ovaj članak i ja ću (ako znam) odgovoriti na njega. Pitanja za web mogu da budu zaista raznovrsna kao i odgovori. Svaka od tema i veoma veliki broj detalja i finesa tako da ih je skoro nemoguće sve pokriti. Ono što je nekome jednostavno, nekome nije i obrnuto! Zapamtite, da nije sramota nešto pitati ali je sramota pitati nešto a da niste pokušali bilo šta sami da nađete!