Šta je webhosting?

U jednom od prvih članaka sam pokušao laički da objasnim šta je webhosting? I tamo sam rekao da je to mjesto gdje “živi” vaš web sajt i da vam ne bude žao što je vaš web sajt podstanar u tuđini, u velikome svijetu i opasnome svijetu. Sad ću to malo detaljnije objasnite tako da vam stvarno ne bude žao što vaš web sajt ne živi kod vas i vjerovatno ne jede ništa na kašiku 🙂 !

Šta je webhosting?

šta je webhostingProstim riječnikom rečeno, webhosting predstavlja iznajmljivanje prostora na serveru a jedina svrha toga je da se na tom prostoru smještaju fajlovi koji su potrebni za funkcionisanje web sajta. Ako ne znate šta je server, evo da i to objasnimo. To je specijalni računar i dalje od ovoga vama neće trebati da znate. Znači postoje firme širom svijeta koje tako iznajmljuju prostor na svojim računarima tako da na njima mogu biti nečiji web sajtovi. Ispravno je dakle reći da te firme nude usluge webhostinga a vi kao budući vlasnik web sajta, ste kupac usluge web hostinga. Usluga web hostinga se uzima na određeni vremenski period i najmanji mogući vremenski period je (obično) mjesec dana. Mislim da nema potrebe da se ide dublje od ovoga jer nema potrebe da trošite vrijema na procese rada webhosting kompanija.

Zašto je webhosting dobra stvar?

Pa iz jednog jednostavnog razloga a to je oslobađanje obaveza koje nemaju nikakve veze sa izradom web sajta, održavanjem web sajta i njegovim korištenjem. Ako vam nije jasno šta to znači, to znači ovo. Ne brinete se za struju(jer ništa ne radi bez struje pa samim tim ni za to da vam mama ugasi računar jer joj treba utičnica za usisivač), ne brinete se za klimu(jer računari se griju a kada se pregriju onda se ugase), ne brinete se za prostor gdje će vam biti računar na kome se nalazi vaš web sajt(jer računar fizički mora postojati). Korištenjem webhostinga svu svoju energiju možete preusmjeriti na vaš web sajt tako da dragocijeno vrijeme ne rasipate na stvari koje nemaju direktne veze sa web sajtom.

Dobro, a koliko će taj tvoj webhosting da košta?

Kako je sve na ovom svijete relativno, tako je i cijena webhosting relativna stvar. U zavisnosti od izbora kompanije kod koje ćete uzimati webhosting, zavisi i cijena webhostinga. Često se dešava da nekoliko puta godišnje te kompanije nude specijalne popuste pogotova novim članovima. Tako sam naprimjer ja svoj prvi hosting platio samo 1 cent za mjesec dana. Ej, 1 cent! Te specijalne ponude obično budu za vrijeme nekih američkih praznika pošto su najveće webhosting kompanije američke. Tada te kompanije izbacuju takozvane kupone koji za određeni postotak smanjuju vrijednost cijene! Tako naprimjer evo baš ovog trenutka, HOSTGATOR  ima popust od 20% na webhosting

šta je webhosting

a iPage čak 81% popusta!

šta je webhosting

Naravno, ovo je sve marketing. Realna cijena bez ikakvih popusta kod većine velikih webhosting firmi je oko 10 dolara za mjesec. Tako na gornjim slikama i kod Hostgatora i kod iPage postoji zvjezdica. Kod Hostgatora, zvjezdica znači da je to cijena ako ste novi član, tj. ako vam je to prva kupovina webhostinga (*Price reflects 20% off first invoice) dok kod iPage zvjezdica znači da je to cijena po mjesecu dana samo za prvu godinu ako uzmete webhosting za najmanje dvije godine.

Posebno ćemo obraditi temu izbora web hostinga.